KNIHOVNA VACOV : HISTORIE KNIHOVNY

Znak - knihovna Vacov

Provozní doba

Po  08.00-11.00
  12.00-16.00
Út 08.00-11.00
  12.00-15.00
St 08.00-11.00
  12.30-17-00

Veřejný internet

Knihovna je registrovaným místem přístupu k Internetu v rámci projektu VEŘEJNÝ INTERNET
ilustracni obrazek Vacov Šumava Šumava

Historie knihovny

1850 Založena knihovna pro školní dítka.
1873 Vznikl čtenářský spolek.
1923 12. října uzavřena smlouva mezi čtenářským spolkem a obecním zastupitelstvem ve Vacově, podle které Čtenářský spolek svou knihovnu zveřejnil a předal obci
1982 Čestné uznání ministerstva kultury ČSR.
1984 Titul Vzorná lidová knihovna.
1987 Výstava grafických listů Ex libris spojená s prodejem dětské knihy.
1988 "Slavnostní večer k 70.výročí vzniku samostatné ČSR" - výstavka knih.
1991 Změna knihovnice (Jana Blatná), výpůjční doba 2x týdně (pondělí a čtvrtek).
1994 Knihovna přestěhována do budovy obecního úřadu.
1996 Revize knižního fondu, spolupráce s cestovními kancelářemi - představení, muzikály.
1999 K 31.12.1999 ve fondu 8.353 knih, započato s počítačovým vybavením a automatizovaným knihovním systémem.
2000 Rozšíření počítačového vybavení, připojení na internet, stavební úpravy (zbudování studovny, 2 počítače s připojením na internet).
2003 V lednu spuštěn elektronický výpůjční protokol, AKS Lanius. Revize knižního fondu.
2005 Spuštěny webové stránky knihovny.
2008 Z dotace ministerstva kultury zakoupeno nové programové i technické vybavení. Knihovna je v současnosti vybavena 2 počítači připojených na internet pro uživatele a jednou stanicí pro práci knihovnice s několika moduly knihovního systému Clavius.

Na webových stránkách knihovny spuštěn on-line katalog, který umožňuje okamžitý přehled o knihách ve fondu knihovny a obsluhu čtenářského konta samotnými čtenáři. Knihovna není jen půjčovnou knih – pro děti i dospělé připravuje řadu akcí: Noc s Andersenem, Prowwwazkiada, lekce knihovnicko - informační výchovy, instruktážní besedy.
Pořádá i kulturní akce v obci: Vavřinecká a Mikulášská pouť, Setkání harmonikářů, obecní ples, výstavy a besedy. Příprava a tisk měsíčníku obce Vacovský zpravodaj v rozsahu 8 stran.

Knihovna funguje i jako kontaktní místo CzechPointu.
Stále více se rozšiřuje i meziknihovní výpůjční služba a využití internetu v knihovně.

2012 Změna knihovnice (Pavla Valtová) a výpůjční doby.