KNIHOVNA VACOV : KNIHY ONLINE – DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU

Znak - knihovna Vacov
Cesta: www.knihovna.vacov.cz > Knihy online – díla nedostupná na trhu

Provozní doba

Po  08.00-11.00
  12.00-16.00
Út 08.00-11.00
  12.00-15.00
St 08.00-11.00
  12.30-17-00

Veřejný internet

Knihovna je registrovaným místem přístupu k Internetu v rámci projektu VEŘEJNÝ INTERNET
ilustracni obrazek Vacov Šumava Šumava

Knihy online – díla nedostupná na trhu

Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou i registrovaní čtenáři Obecní knihovny ve Vacově.

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače.

K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2001. Periodika jsou dostupná až do roku vydání 2011.
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako "veřejná".
  • NDK-DNNT nyní (2021) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 37 tisíc dokumentů.

Vstup do národní digitální knihovny - DDNT:

https://ndk.cz

Základní podmínky využívání služby NDK-DNNT:

  • Zobrazené texty knih a časopisů lze pouze číst.
  • Nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii zobrazených textů.
  • Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za porušení autorského zákona.
  • Pokud bude zjištěno porušování autorských práv, je knihovna zavázaná poskytnout kolektivním správcům autorských práv součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře.
  • Knihovna uchovává identifikační údaje registrovaného čtenáře po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.
  • Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného čtenáře v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy.
Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete na https://dnnt.cz/

Pokud máte zájem o využívání služby NDK-DNNT navštivte Obecní knihovnu ve Vacově, kde dostanete potřebné informace k dalšímu postupu.