KNIHOVNA VACOV : O KNIHOVNĚ

Znak - knihovna Vacov
Cesta: www.knihovna.vacov.cz > O knihovně

Provozní doba

Po  08.00-11.00
  12.00-16.00
Út 08.00-11.00
  12.00-15.00
St 08.00-11.00
  12.30-17-00

Veřejný internet

Knihovna je registrovaným místem přístupu k Internetu v rámci projektu VEŘEJNÝ INTERNET
ilustracni obrazek Vacov Šumava Šumava

O knihovně

Knihovnice: Pavla Valtová

Obecní knihovna Vacov sídlí v budově obecního úřadu, v prvním patře vlevo. Budova byla postavena v roce 1972, napravo od pošty, Jestliže půjdete z náměstí po silnici směrem na Strakonice - na pravé straně ulice.

Knihovna v budově v době její výstavby měla dvě místnosti (v jedné měl knihovník všechny knihy a půjčoval je pouze přes okénko - nebyl volný výběr, druhá místnost byla čítárna a místo pro čtenáře). Postupně, jak knih přibývalo, se knihovna rozšiřovala, až musela být přestěhována do budovy bývalé školky. V roce 1994 se přestěhovala zpět na obecní úřad, kde po nezbytných stavebních úpravách sídlí dodnes.

Z dotace ministerstva kultury zakoupeno nové programové i technické vybavení. Knihovna je v současnosti vybavena 2 počítači připojených na internet pro uživatele a jednou stanicí pro práci knihovnice s několika moduly knihovního systému Clavius.

Internet pro čtenáře Na webových stránkách knihovny spuštěn on-line katalog, který umožňuje okamžitý přehled o knihách ve fondu knihovny a obsluhu čtenářského konta samotnými čtenáři.

Knihovna není jen půjčovnou knih – pro děti i dospělé připravuje řadu akcí: Noc s Andersenem, Provázkiada, lekce knihovnicko - informační výchovy, instruktážní besedy. Pořádá i kulturní akce v obci: Vavřinecká a Mikulášská pouť, Setkání harmonikářů, obecní ples, výstavy a besedy. Příprava a tisk měsíčníku obce Vacovský zpravodaj v rozsahu 8 stran.

Stále více se rozšiřuje i meziknihovní výpůjční služba a využití internetu v knihovně.


Knihovna byla založena v roce 1850